Intencje mszalne


I N T E N C J E    M S Z A L N E

K O Ś C I Ó Ł      P A R A F I A L N Y

Niedziela 18.08.2019 – XX Niedziela Zwykła

7:30       + Józef Nowak (1 r. śm.) i za zm. z rodziny Nowaków

9:00       + Bronisław (30 r. śm.) ¬   int. od rodziny

10:30     + Henryka Bogunia (1 r. śm.) ¬   int. od syna Jarosława z rodziną

12:00     1. + Ryszard Grzelak ¬   od rodziny Kuźmów i Jeziorków

.             2. W int. Ks. Marka z podz. Za jego posługę w naszej parafii, z prośbą o błogosławieństwo Boże. i opiekę Niepokalanej w posłudze na nowej parafii ¬   int. od parafian

18:00     + Bolesława Lulczyńska ¬   od rodziny Matuszczaków

Poniedziałek  19.08.2019

7:30       Z prośbą o zdrowie, błog. B. i potrzebne łaski dla nowej Przełożonej – S. Czesławy

17:30     + Bolesław Malczewski (z ok. imienin)

Wtorek 20.08.2019 – św. Barnarda

7:30       Z prośbą o zdrowie, B. błog. i opiekę Maryi dla Bronisławy Konacha

17:30     1. + Marian Maciejewski, Marian, Helena, Jerzy, Andrzej Maciejewscy oraz za zm. z rodz. Maciejewskich i Polaków

           2. + Stefania Stelmaszyk (9 r. śm.), Stanisława, Sylwester Górczyńscy

Środa 21.08.2019 – św. Piusa X

7:30       Siostry

17:30     1. Nowennowa

             2. + Franciszek Maślana (27 r. śm.) – od cioci z rodziną; + Tadeusz Pałyga (26 r. śm.) – od syna z rodziną

Czwartek 22.08.2019 – NMP Królowej

7:30                      

17:30     Z prośbą o zdrowie, błog. B. i opiekę Maryi dla Marii, Jerzego, Witolda, Ewy, Witka i Elizy

Piątek 23.08.2019

7:30                      

17:30     +Barbara (1 r. śm.) i Stanisław Karlic

Sobota 24.08.2019 – św. Bartłomieja Apostoła

7:30                      

17:30     + Stanisław Skąpski – int. od lokatorów

Niedziela 25.08.2019 – XXI Niedziela Zwykła

7:30       O szczęśliwą wieczność dla zm. rodziców, a szczególnie dla taty Ludwika w dniu święta jego Patrona i za dusze w czyśćcu cierpiące

9:00       + Teresa, Bolesław Echaust

10:30     + Rodziców: Mariana i Bronisławę oraz ich synów: Ryszarda i Mirosława – int. od córki i siostry z rodziną

12:00     1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o B. błog. i opiekę MB dla Ewy i Jana (z okazji 30 r. ślubu)

            2. + Pelagia Przybysz, Helena Golenczak

18:00     + Alina Góral – od sąsiadów z bloku

B O G U C I N

Niedziela 18.08.2019

9:00       + Witold Olczak (15 r. śm.) i za zm. z rodziny

Sobota 24.08.2019

16.00     + Jadwiga, Jan, Marian Leitgeber, Zofia, Bogdan Jedlińscy i za zm. z rodziny

19:00     1. + Piotr Staniszewski

.            2. + Rafał – od rodziny Grzymisławskich

Niedziela 25.08.2019

9:00       1. + Barbara Przybyszewska – od I róży Żywego Różańca

.              2. + Andrzej Mocek (2 r. śm.) – int. od syna z żoną

Top