Przygotowanie do Bierzmowania

Klasa VIII SP

Kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klasy VIII SP oraz ich Rodziców zapraszamy na Msze Św. w następujących terminach:

28 marca

18 kwietnia

23 maja

6 czerwca

13 czerwca

Każda Msza Św. o godz. 19:00. Podczas nich, w ramach kazania będziemy wyjaśniali sobie najważniejsze prawdy naszej wiary. Jednocześnie spróbujemy rozumieć jeszcze bardziej Mszę Św. – na czym ona polega, jakie znaczenie mają poszczególne słowa i gesty itd. Po każdej Mszy kandydaci otrzymają materiały do własnej pracy. Następnie, w czasie aż do kolejnej wspólnej Mszy Św. odbędzie się spotkanie w grupie (zgodnie z obostrzeniami do 5 osób), podczas którego poruszymy razem treści omawiane podczas Mszy Św. w kościele. Spotkania będą prowadzone przez animatorów z Ruchu Światło-Życie (Oaza) oraz ks. Filipa. O podziale grup kandydaci zostaną poinformowani sms-owo. Terminy spotkań ustalane będą na bieżąco z animatorami grup, w zależności od możliwości. Udział w Mszach Św. z katechezą oraz spotkaniach w grupie jest obowiązkowy (na tym polegają przygotowania).  Rodziców zapraszamy oczywiście w miarę możliwości – treści, które będziemy poruszali są także dla Państwa i można z nich wiele skorzystać. 

 

Klasa VII SP

Kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klasy VII SP oraz ich Rodziców zapraszamy na Msze Św. w następujących terminach:

11 kwietnia

25 kwietnia

9 maja

30 maja

20 czerwca

Każda Msza Św. o godz. 19:00. Podczas nich, w ramach kazania będziemy przygotowywać się poprzez specjalne katechezy do przyjęcia najważniejszych prawd wiary, o których powiemy sobie w klasie ósmej. Jednocześnie spróbujemy rozumieć jeszcze bardziej Mszę Św. – na czym ona polega, jakie znaczenie mają poszczególne słowa i gesty itd. Udział w Mszach Św. z katechezą jest obowiązkowy (na tym polegają przygotowania). Rodziców zapraszamy oczywiście w miarę możliwości – treści, które będziemy poruszali są także dla Państwa i można z nich wiele skorzystać. 

 

Osoby z tych klas (lub nieco starsze), które jeszcze się nie zgłosiły, prosimy o kontakt z ks. Filipem.

Natomiast dorosłych, którzy jeszcze nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania i chcieliby się do niego przygotować prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub przyjście do biura parafialnego.

Top