Szczegóły przygotowań do Bierzmowania

Kandydaci z klasy VIII (lub starsi):

1. Odpowiedzialność za przygotowanie spoczywa w pierwszym rzędzie na kandydacie i jego najbliższych. Wyrazem tej odpowiedzialności niech będzie w pierwszym rzędzie obecność na spotkaniach. Podkreślmy, że spotkania są jedynie pomocą w przygotowaniu. 

2. W sumieniu każdego kandydata i rodzica powinna istnieć prawda – osoba obojętna na sprawy wiary, niepraktykująca, nie powinna przyjąć bierzmowania. Na tej zasadzie, przygotowania mogą być także wielką pomocą w stwierdzeniu np. „nie czuję się dostatecznie dojrzały, nie czuję – nie przystąpię teraz do tego sakramentu”.

3. Ważny jest również systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie

4. Warunkiem dopuszczenia do Bierzmowania jest systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Zakładamy, że minimum obecności to 90 % wszystkich spotkań oraz  weekend wyjazdowy (29.09-01.10.2023) (zaraz przed udzieleniem Sakramentu).

5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym itd..) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu.

6. Tematyka i terminarz przygotowań jest umieszczony na wcześniejszej stronie.

7. Spotkanie odbywają się dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) – z wyłączeniem świąt/dni wolnych itd.

8. Przebieg każdego spotkania:

  • posiłek/integracja
  • konferencja + świadectwo
  • dynamika lub celebracja (niekiedy w kaplicy Sióstr Szarytek)
  • spotkanie dzielenia w grupach (w późniejszym etapie przygotowań)

9. Na początku przygotowań kandydaci otrzymają tzw. podręcznik uczestnika, w którym po każdym temacie mają coś do napisania 🙂 Nie ma to nic wspólnego z odrabianiem zadania domowego. Chodzi o to, żeby „przepracować” treści poprzedniego spotkania w domu – na przykład zobaczyć, gdzie i jak w moim życiu jest widoczne (lub nie) to, o czym mówiliśmy na konferencji, świadectwo czy dynamice. Jest to tylko pomoc, do dowolnego wykorzystania przez kandydata.

10. Kandydaci, którzy nie mogą przyjść na spotkanie w swoim terminie, wybierają spotkanie w innym czasie (ważne, żeby był ten sam temat). Staramy się, że spotkania były wymiennie – raz jedna grupa w danym tygodniu, raz druga w kolejnym. Kto z różnych powodów nie może być obecny, prosimy, aby dał znać sms-em do ks. Filipa – koniecznie przed spotkaniem (z podaniem powodu).

11. Na koniec czasu przygotowań chcemy w jednej grupie wyjechać razem, by podsumować czas przygotowań. Podejmiemy tam dwa ostatnie tematy – z udziałem zaproszonych gości.

12. Przygotowania prowadzą: Ks. Filip, Mariusz Szczepaniak (Ruch Światło-Życie), Sandra Stachowiak (Poznanie Jezusa Młodych).

 

Top