Szczegóły przygotowań do Bierzmowania

Kandydaci z klasy VIII (lub starsi):

1. Odpowiedzialność za przygotowanie spoczywa w pierwszym rzędzie na kandydacie i jego najbliższych. Wyrazem tej odpowiedzialności niech będzie w pierwszym rzędzie obecność na spotkaniach. Podkreślmy, że spotkania są jedynie pomocą w przygotowaniu. 

2. Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Braki, któregoś w powyższych mogą powodować odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości

3. Natomiast w sumieniu każdego kandydata i rodzica powinna istnieć prawda – osoba obojętna na sprawy wiary, niepraktykująca, nie powinna przyjąć bierzmowania. Na tej zasadzie, przygotowania mogą być także wielką pomocą w stwierdzeniu np. „nie czuję się dostatecznie dojrzały, nie czuję – nie przystąpię teraz do tego sakramentu”.

4. Ważny jest również systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie

5. Warunkiem dopuszczenia do Bierzmowania jest systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Zakładamy, że minimum obecności to 80 % wszystkich spotkań (czyli 11) + weekend wyjazdowy we wrześniu 2022 (zaraz przed udzieleniem Sakramentu).

6. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym itd..) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu.

7. Tematyka i terminarz przygotowań jest umieszczony na wcześniejszej stronie.

8. Spotkanie odbywają się dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) – z wyłączeniem świąt/dni wolnych itd.

9. Przebieg każdego spotkania:

  • posiłek/integracja
  • konferencja + świadectwo
  • dynamika (czasami w kościele)
  • spotkanie dzielenia w grupach

10. Na początku przygotowań kandydaci otrzymają tzw. podręcznik uczestnika, w którym po każdym temacie mają coś do napisania 🙂 Nie ma to nic wspólnego z odrabianiem zadania domowego. Chodzi o to, żeby „przepracować” treści poprzedniego spotkania w domu – na przykład zobaczyć, gdzie i jak w moim życiu jest widoczne (lub nie) to, o czym mówiliśmy na konferencji, świadectwo czy dynamice. To, co zostanie zapisane jest materiałem do rozmowy w czasie spotkania dzielenia „za dwa tygodnie”.

11. Na koniec czasu przygotowań chcemy w jednej grupie wyjechać razem, by podsumować czas przygotowań. Podejmiemy tam trzy ostatnie tematy – z udziałem zaproszonych gości.

12. Przygotowania prowadzą: Ks. Filip, Mariusz Szczepaniak (Ruch Światło-Życie), Sandra Stachowiak (Poznanie Jezusa Młodych) i młodzi z naszego KSM-u.

 

Top