100-lecie parafii

Dlaczego to wszystko?

Czas pędzi ciągle przed siebie. Wielu wydaje się, że wręcz przyspiesza. Niektórzy starają się tylko za nim nadążyć. Inni chcą wyciągać wnioski z tego, co za nimi i myśleć o przyszłości. Tak rodzą się pomysły na świętowanie okrągłych rocznic zaistnienia ważnych dla nas spraw, jak narodziny czy małżeństwo. W Biblii jedna rocznica ma swoją szczególną nazwę „jubileuszu”. To 50 – ta rocznica.

W naszej parafialnej wspólnocie zbliżamy się do podwójnego jubileuszu, czyli stulecia zaistnienia samodzielnej parafii w Głównej pod Poznaniem. 3 grudnia 1923 roku ks. kard. Edmund Dalbor – ówczesny arcybiskup poznański podpisał dekret powołujący do istnienia naszą parafię. Dekret ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1924 roku. Przez pierwszy rok swojego istnienia byliśmy więc wiejską podpoznańską parafią. Jednak już po roku Główna została włączona do Poznania i tak jest po dzień dzisiejszy.

Przed nami więc kilka miesięcy przygotowania do tego wydarzenia. Z jednej strony idzie o dalsze prace remontowe i modernizacyjne związane z kościołem parafialnym i kaplicą filialną w Bogucinie. Z drugiej zaś strony to dobra okazja do przygotowania duchowego. Tak jak pierwsze w znacznej mierze zależy od możliwości finansowych naszej parafii, a więc od naszej ofiarności, tak drugie to dobra okazja do realizacji sugestii, które pojawiały się przy okazji spotkań synodalnych oraz rad parafialnych.

Co zatem chcemy zrobić? W wymiarze materialnym pragniemy dokończyć remont dachu i elewacji kościoła, zmodernizować w kościele nagłośnienie oraz wymalować wnętrze kościoła. W kaplicy chcemy wykonać remont dachu oraz zmodernizować zakrystię. W wymiarze duchowym zaś chcemy zaproponować dwa cykle niedzielnych katechez. Pierwszy (z zasady w drugą niedzielę miesiąca) będzie poświęcony naszemu zrozumieniu, czym jest Msza św. Drugi zaś (z zasady w czwartą niedzielę miesiąca) będzie poświęcony tematom dogmatycznym, a więc odpowiedzi na pytanie o to, w co my jako katolicy wierzymy.

Wszystkie te opracowania tak w wersji do czytania jak i do słuchania będziemy się starali umieszczać na naszej stronie internetowej. Zapraszamy więc zarówno do współtworzenia materialnych przygotowań do naszego jubileuszu, jak i do owocnego skorzystania z duchowego przygotowania. Ostatecznie już teraz życzymy wszystkim owocnego przeżycia w parafialnej wspólnocie „Roku Jubileuszowego”.

Katechezy o Eucharystii

Katechezy o tym, w co wierzymy

Top