Grupy duszpasterskie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – KSM

Kiedy? – w niedzielę po Mszy o 20:00

Prezes: Weronika Gołębiowska
Ks. Asystent: Filip Kodur
Facebook: https://www.facebook.com/ksmglowna

KSM to grupa młodych ludzi, którzy dążą do bycia prawdziwymi świadkami Jezusa. Działamy na rzecz parafii, pomagamy przy organizacji różnych nabożeństw czy akcji (bądź sami je organizujemy), działamy w wolontariatach- po prostu jesteśmy ludźmi, którzy chcą wnieść trochę dobrego w życie 🙂
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania 🙂

15 kwietnia 1995 roku w Watykanie papież Jan Paweł II podkreślił jak ważna jest rola KSM słowami: „Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”

Rada Duszpasterska

„Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.”

Ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej

Rada Ekonomiczna

”Rada jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który podejmuje decyzje.”         

Ze Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej w Archidiecezji Poznańskiej

Akcja Katolicka

Spotkania:

– pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17:00

Prezes: Piotr Kosmowski
„Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.”

Ze Statutu Akcji Katolickiej w Polsce art. 9, pkt 1-5

Zespół Charytatywny

Spotkania:

– drugi wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej

„Jezus Chrystus powierzył realizację swojej zbawczej misji całemu Ludowi Bożemu, a więc zarówno duchownym, jak i świeckim. Dlatego ludzie świeccy mają obowiązek współdziałania z duchowieństwem również w dziedzinie dobroczynności. Powołanie przez Apostołów współpracowników do „codziennego rozdawania jałmużny” oraz by „obsługiwali stoły” (Dz 6, 1-7) stanowi dla Kościoła wszystkich czasów żywy przykład i wezwanie do tworzenia zespołów charytatywnych (…)
Zadania Zespołu obejmują trzy kierunki działania:
a) mobilizację charytatywną całej wspólnoty Ludu Bożego do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem.
b) w miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy, oraz
c) organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym.
(…) członkowie Zespołu (Charytatywnego) w rozmowach i kontaktach ze współparafianami zachęcają ich do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia, do cierpliwego znoszenia krzywd oraz do praktykowania innych określonych czynów miłosierdzia, wynikających z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytanego w znakach czasu i potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.”

Z Instrukcji KEP o Pracy Charytatywnej w Parafiach

Żywy Różaniec Matek i Ojców

Spotkania:

– pierwsza niedziela miesiąca po Mszy Świętej o godz. 7:30 (Msza Święta w intencji żywych i zmarłych Matek i Ojców różańcowych)

Do zadań członków Żywego Różańca należy m.in. „rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór świętego Dominika.
Błogosławiony Alan de Rupe, apostoł różańca świętego, otrzymał od Niepokalanej Matki następujące obietnice:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.”

Z Ceremoniału Żywego Różańca

Ministranci

Opiekun: ks. Filip Kodur, Prezes: Maciej Ratajczak
„Najważniejsze, żeby wszystkim liturgicznym znakom, spełnianym przez usługujących darom ofiarnym i ołtarzowi towarzyszyło wewnętrzne przeżycie, żeby wszystkie ich treści dotykały przede wszystkim serca ministranta. (…) Prócz tego modlitewnego wymiaru przygotowania trzeba także w młodych członkach służby liturgicznej kształtować konkretne postawy i działania, które będą inspirowane ich posługą. (…) cześć i szacunek wobec codziennego pożywienia, szczególnie chleba, (…) umiejętność przeżywania postu oraz odmówienia sobie przyjemności oraz wychowywać ich do podjęcia bezinteresownej pomocy ludziom głodującym i uzależnionym od alkoholu.
Dopiero służba tak przełożona na to, w co ministranci wierzą i jak żyją, będzie podobać się Bogu.”

Z artykułu ks. Grzegorza Kotali „Posługa i formacja ministrantów ołtarza”

„Schola z Głównej”

Spotkania:

– piątki o godz. 18:00

Opiekun: p. Rafał 

„Schola z Głównej” to wspólnota dzieci i młodzieży żeńskiej (męskiej w zasadzi też, jeśli by chcieli) pragnąca poprzez śpiew uwielbiać Boga i ubogacać Liturgię na Mszy Świętej o godz. 10:30

 „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”
Święty Augustyn

http://www.scholazglownej.pl/

Anonimowi Alkoholicy

Spotkania:

– w środy o godz. 19:00 (w salkach parafialnych)

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.”

Ze strony: http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

Top