Sprawy remontowe

W roku 2023 na drugi etap prac przy remoncie dachu kościoła parafialnego uzyskaliśmy dofinansowanie w postaci dotacji celowej z Funduszu Kościelnego w kwocie 70 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top