• Aktualności

1050-lecie pierwszego biskupstwa

 

22-24 czerwca – obchody centralne

PIĄTEK, 22.6: ARCHIDIECEZJA – WIARA I KULTURA
Świętowanie z Maryją w Cudy Wielmożną
17.00 – Procesja ze Wzgórza Przemysła do fary
18.00 – Eucharystia i czuwanie modlitewne
21.00 – Apel
24.00 – Pasterka Maryjna
Koncert jubileuszowy IL DIVO na Ostrowie Tumskim godz. 20.30

SOBOTA, 23.6: ARCHIDIECEZJA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI
Spotkania stacyjne
11.00 – Spotkanie wspólnot i stowarzyszeń w różnych miejscach Poznania:

AKCJA KATOLICKA – kościół pw. św. Marcina (ul. Święty Marcin)
NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ – kościół pw. św. Wojciecha (Wzgórze św. Wojciecha)
SŁUŻBA LITURGICZNA – kościół pw. Bożego Ciała (ul. Krakowska)
WSPÓLNOTA NEOKATUCHUMENALNA – kościół pw. Najświętszego Zbawiciela (ul. Fredry)
KSM – kaplica RADIA EMAUS (ul. Zielona 2)
CARITAS – kościół pw. św. Franciszka Serafickiego (plac Bernardyński)
WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – kościół jezuitów (ul. Szewska)
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – kaplica Domu Prowincjalnego Sióstr Elżbietanek (ul. Łąkowa)
RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE – kościół księży salezjanów (ul. Wroniecka)
KATECHIŚCI – kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa (ul. Żydowska)

13.00 – Przemarsz do fary
13.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej z fary do katedry
14.00 – Posiłek przy katedrze
Wspólne świętowanie przy katedrze
15.00 – Czuwanie młodych
17.00 – Eucharystia jubileuszowa z udziałem Legata Papieskiego kard. Dominika Duki
19.00 – Koncert uwielbienia

NIEDZIELA, 24.6: ARCHIDIECEZJA – JESTEŚMY W RODZINIE
13.00 – Uroczysta Eucharystia dla rodzin w katedrze
Wielkie spotkanie rodzinne na Ostrowie Tumskim – festyn organizowany przez Caritas

13-16 września – Sesja Plenarna Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

2-10 października – dziękczynna pielgrzymka do Rzymu.

 

Założenia obchodów jubileuszowych
Obchody jubileuszowe odbywają się pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Ich celem jest ukazanie natury i misji Kościoła, lepsze poznanie jego historii i przede wszystkim konstruktywne zaangażowanie wiernych w działalność ewangelizacyjną.

Jubileusz zainaugurował list pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego na I niedzielę Adwentu (3 grudnia 2017 r.). Kościołem jubileuszowym jest katedra poznańska na Ostrowie Tumskim. Główne obchody jubileuszowe odbędą się w Poznaniu w dniach 22-24 czerwca 2018 r. z udziałem biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego, wiernych świeckich, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Szczególnym znakiem obchodów jubileuszowych będzie wizerunek Matki Bożej koronowany w 1968 r. – Matka Boża w Cudy Wielmożna z sanktuarium na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

W Poznaniu obradować będzie sesja plenarna Rady Konferencji Episkopatów Europy (13-16 września), odbędą się koncerty i wydarzenia artystyczne, a także sympozja naukowe poświęcone historii biskupstwa poznańskiego (m.in. na Wydziale Teologicznym UAM – 21-23 marca, w Archiwum Archidiecezjalnym – 28-30 maja, w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk – 19-20 czerwca).

W parafiach obchody jubileuszowe odbędą się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 19 maja – tego dnia o godz. 21 zabrzmią wszystkie dzwony w świątyniach archidiecezji poznańskiej.

Na cały rok szkolny przygotowane zostały materiały katechetyczne dla dzieci i młodzieży. W maju będzie miała miejsce misja Talitha kum. Jako znak wdzięczności za przybycie do Polski biskupa misyjnego w 968 r. archidiecezja wyremontuje szkołę i kaplicę w kraju misyjnym – na Madagaskarze. W dniach 2-10 października odbędzie się dziękczynna pielgrzymka do Rzymu. Opublikowana zostanie czterotomowa historia archidiecezji poznańskiej przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Dobosza.

Biskupstwo poznańskie w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie i było zależne wprost od Stolicy Apostolskiej. Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej, a książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W 1821 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa i metropolii. Arcybiskup Stanisław Gądecki jest 97. biskupem poznańskim, czyli 96. następcą biskupa Jordana.

Modlitwa jubileuszowa

Panie Jezu Chryste, świętując jubileusz pierwszego polskiego biskupstwa, wielbiamy Cię i wychwalamy. Wyznajemy naszą wiarę w Twoją obecność i działanie, wczoraj, dziś i na wieki, w Kościele, który żyje na polskiej ziemi. Dziękujemy za biskupa Jordana i jego następców, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, oddanych budowaniu Twojego Królestwa. Prosimy, bądź z nami i prowadź nas, byśmy świadomi naszego dziedzictwa wiary, odważnie podejmowali wyzwania nowych czasów. Pragniemy, wsłuchani w Twoje słowo i otwarci na Twoją łaskę, promieniować wiarą, nadzieją i miłością, oraz pracować nad duchową odnową siebie i świata. Niech zawsze nam towarzyszy błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Zaczerpnięte ze strony: www.archpoznan.pl

Może Ci się również spodoba

Top