• Aktualności

Msze św. w Boże Narodzenie 2018r.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Pasterka – g. 24.00

I Święto (25 XII) – g. 9.00, 10.30, 12.00

II Święto (26 XII) – g. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

KOŚCIÓŁ w BOGUCINIE

Pasterka – g. 22.00

I Święto (25 XII) – g. 9.00

II Święto (26 XII) – g. 8.00, 9.30

Z A P R A S Z A M Y   n a   E U C H A R Y S T I Ę   ! ! !

Może Ci się również spodoba

Top